Төслийн санал

Хэрэв Та ойжуулалт, агро-ойн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй бол манай ойн нүүрстөрөгчийн хөтөлбөр буюу “FCP”-д хамрагдах боломжтой. Иймд Та төслийн талаарх ерөнхий мэдээллээ бидэнд илгээн, хамтын ажиллагаагаа эхлүүлнэ үү.