Манайхтай хамтран ажиллах сонирхол бүхий талуудаас хүсэлт авна