Image

“Ногоон” төсөл хөгжүүлэх сургалт

Европын холбооны Switch Asia II хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй "Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл ба эко тэмдэг (STePEcoLab)" төслийн хүрээнд ОЛОЛТ Төвийн Үндэслэн байгуулагч Б.Чулуунхүү нь Монголын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо (ТоС Холбоо) холбооны нийт гишүүд, төслийн оролцогч нарт олон улсын ногоон санхүү, хөрөнгө оруулалтад нийцсэн төсөл, хөтөлбөрийн санал бэлтгэх практик сургалтыг 9 сарын 28-ны өдөр оров.

Уг сургалтаар (i) “ногоонтөсөл, хөтөлбөрийн талаарх суурь ойлголт, (ii) төслийг хэрхэн загварчлал, (iii) хамтын ажиллагаа ба түншлэлийг хэрхэн хөгжүүлэх, (iv) бодлогын уялдааг хэрхэн хангах, (v) санхүүгийн стратегийг боловсруулах нь гэсэн 5 дэд бүлгийг хамарсан онол, практик хосолсон сургалтыг зохион байгууллав.