Image

Уур амьсгалын санхүүжилт – Ирээдүйн эрчим хүчний манлайлагчид

ОЛОЛТ Төв нь Дэлхийн Эрчим Хүчний Зөвлөлийн Монгол дахь салбар хороо Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин Сайдын Яамны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Ирээдүйн эрчим хүчний манлайлагчид - 2022” хөтөлбөрт оролцогчдод Уур амьсгалын санхүүжилт ба эрчим хүч сэдвийн хүрээнд илтгэл, хэлэлцүүлгийг өрнүүлэв