Image

МУ-ЕХ: Ойн түншлэлийн замын зургийг хэлэлцэх уулзалт

Монгол УлсЕвропын Холбооны Ойн Түншлэл”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зорилго, арга хэмжээний төслийг оролцогч талуудад танилцуулж, санал авах зорилгоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар, Европын Холбооны Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газар хамтран зохион байгуулсан уулзалт хэлэлцүүлэгт ОЛОЛТ Төв оролцон, ойн салбарын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, судалгаа, мэдээ, мэдээллийн чанарыг сайжруулах асуудалд анхаарал хандуулах саналыг дэвшүүлж үр дүнд суурилсан санхүүгийн механизм болох нүүрстөрөгчийн зах зээлийг хөгжүүлж буй ажилд талуудыг цаашид хамтран ажиллахыг уриалав.